تحصیلات:

دکترای تاریخ هنر از دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ، مونیخ، آلمان، ۱۳۹۵

كارشناس ارشد «تئوری هنر معاصر»، بخش فرهنگ‌های بصری، كالج گلداسمیتس، دانشگاه لندن، ۱۳۸۵

كارشناس ارشد معماری، دانشگاه شیراز، ۱۳۸۴

فعالیت‌های حرفه‌ای:

تدریس در دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ، تابستان ۱۳۹۲

تدریس در دانشگاه برلین، بهار ۱۳۹۰

مدرس مؤسسه‌ی آموزش عالی سوره، تهران، پاییز و زمستان ۱۳۸۹

مدرس دانشگاه هنر شیراز، پاییز و زمستان ۱۳۸۹

مشاور هنری گالری محسن، زمستان ۱۳۸۸ تا تابستان ۱۳۸۹

مدرس مؤسسه‌ی ماه‌مهر، تابستان و بهار ۱۳۸۸، بهار ۱۳۹۰

مدرس موسسه‌ی آموزش عالی سوره، تهران،‌ زمستان ۸۶-بهار ۸۹

مدرس دانشگاه هنر، گروه عكاسی، تهران، پاییز و زمستان ۱۳۸۷

مدرس گروه معماری دانشكده‌ی‌ هنر دانشگاه سراسری زابل، پاییز ۱۳۸۶

معمار طراح و برنامه‌ریز معماری، دفتر معماری «بن‌سار»، تهران، شهریور تا دی‌ماه ۱۳۸۶

معمار طراح، دفتر معماری «فیروز فیروز و همكاران»، تهران، آذر تا دی‌ماه ۱۳۸۵

نویسنده، مترجم و ویراستار مجله‌ی «معمار»، از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳. عضو هیئت تحریریه و مترجم، ۱۳۸۵.

همكار طراحی شهری، دفتر معماری «پویا طرح شهر»، شیراز، ۱۳۸۰.

انتشارات:

الف. كتاب‌ها

۱. «اخلاق/رساله در باب ادراك شر»، الن بدیو، نشر چشمه، تهران، ۱۳۸۷ (ترجمه از فرانسه و انگلیسی با اجازه‌ی مؤلف) (چاپ دوم)

۲. «سوسیالیسم و فردگرایی»، اسكار وایلد، نشر چشمه، تهران، زمستان ۱۳۸۶ (ترجمه از انگلیسی) (چاپ دوم)

۳. «شهرهای امروز، شهرهای آینده»، ژوزف بلمون، ترجمه‌ی مهرداد كرباسی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران، بهار ۱۳۸۸ (ویرایش و مقابله با متن فرانسه)

۴. «تودورف در تهران»، تریستان تودورف، ترجمه‌ی آزیتا همپارتیان، نشر چشمه، تهران، بهار ۱۳۸۸ (ویرایش و مقابله با متن فرانسه)

ب. مقالات

۱. تألیفی

۱. ۱. نقد نمایشگاه

۱. «نمایشگاه‌گردانی جعبه‌ی اجرا»، مجله‌ی هنر فردا، شماره‌ی ۳، زمستان ۱۳۸۹، ص ۱۶۱.

۲. «مردودین نمایشگاه منتخب نسل نو»، تحلیل آثار پذیرفته‌نشده در نمایشگاه منتخب نسل نو، گالری هما، ۵ تا ۲۱ آبان در پردیس پارك ملت، چاپ شده در مجله‌ی حرفه:هنرمند، شماره‌ی ۳۵ پاییز ۱۳۸۹.

۳. «ولید صادق: قدرت ادبی غیاب»، نقد نمایشگاه ولید صادق در مركز هنری بیروت، مجله‌ی «هنر فردا»، تابستان ۱۳۸۹، شماره‌‌ی دوم، صص ۱۳۶-۱۴۳.

۴. «رامبراند چه اندازه پست‌مدرن بود؟»، مجله‌ی ترد تكست، راتلج، تیر ۱۳۸۹، صص ۵۰۱-۵۰۴.

۵. «عروس را مجردان‌اش هم حمایت می‌كنند،‌ حتا (در باب ممیزی نمایشگاه گالری اعتماد)»، سایت رخداد، ۱ بهمن ۱۳۸۷

۶. «لبخندی از سر رضایت، نفسی از سر آسودگی: یادداشتی بر نمایشگاه لوگوی مرتضی محلاتی و هادی نصیری در گالری ویژه»، مجله‌ی اینترنتی رنگ، ۵ اردیبهشت ۱۳۸۷.

 

۱. ۲. مقالات معماری و شهرسازی

۱. «کتیبه‌نگاری در دوران قاجار» فصل دهم در کتاب: محمد قاری‌پور و ایروین شیک (۱۳۹۲) «خطاطی و معماری جهان اسلام» (انتشارات ادینبورو)، صص ۱۷۸-۱۹۵.

۲. «تحلیل طراحی معماری كتابخانه‌ی ملی ایران از نقطه‌نظر مسیر حركتی كاربران»، مجموعه مقالات همایش ملی معماری فضاهای كتابخانه‌ای، چهارم و پنجم آذر ۱۳۸۸، اصفهان.

۳. «مجموعه‌ی مسكونی مهكده» (نقدی بر پروژه‌ی فیروز فیروز)، مجله‌ی معمار، شماره‌ی ۵۷، مهر و آبان ۱۳۸۸، صص ۴۴-۴۷.

۴. «فضاهای عمومی و سیاست تجربه‌ی دولتی در شهر‌های ایرانی»،‌ كنفرانس شهر معاصر شرقی از دیدگاه زبان‌شناختی ، ادبی و فرهنگی‌، كراكف، لهستان، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۸.

۵. «ماهیت سیاسی گشایش: ترجمه به مثابه تألیف»، مجله‌ی «صفحه» (گاهنامه‌ی دوزبانه‌ی فرهنگ و هنر)، اسفند ۱۳۸۷، شماره‌ی ۷، روتردام، هلند، صص ۵-۱۷.

۶. «به بهانه‌ی نخستین همایش تعامل سینما و معماری»، مجله‌ی معمار، شماره‌ی ۴۸، صص ۱۱-۱۳.

۷. «كوچه‌ی لیلی و شهر مجنون»، مجله‌ی معمار، شماره‌ی ۴۲، بهار ۱۳۸۶، صص ۲۰-۲۳.

۸. «معماری و هنرهای معاصر»، مجله‌ی معمار، شماره‌ی ۴۲، بهار ۱۳۸۶، صص ۱۰۰-۱۰۳.

۹. «مصاحبه با معماران ارمنی»، مجله‌ی معمار، شماره‌ی ۴۱، زمستان ۱۳۸۵، صص ۱۵-۲۰.

۱۰. «شهرسازی شاعرانه‌ی كلانشهرهای ایران»، مجله‌ی معمار، شماره‌ی ۴۱، زمستان ۱۳۸۵، صص ۳۰-۳۱.

۱۱. «گزارش جلسات داوری»، مجله‌ی معمار، شماره‌ی ۴۱، زمستان ۱۳۸۵، صص ۶-۱۶.

۱۲. «همایش ایده و سنت‌های اندیشه»، مجله‌ی معمار، شماره‌ی ۴۰،‌ پاییز ۱۳۸۵، ص ۱۶۱.

۱۳. «الگوهای طراحی و تزئینات در بناهای دوران قاجار»، مجله‌ی معمار، شماره‌ی ۳۰، فروردین ۱۳۸۵، صص ۹۸-۱۰۶.

۱۴. «میزگرد درباره‌ی بافت تاریخی شیراز»، مجله‌ی گزارش (نشریه‌ی نظام مهندسی استان فارس)، شماره‌ی ۴۶-۴۷، پاییز و زمستان ۱۳۸۴، صص ۲۶-۴۰.

۱۵. «خانواده‌های متنفذ شیراز و ساخت مجموعه‌ها»، مجله‌ی گزارش، شماره‌ی ۴۶-۴۷، پاییز و زمستان ۱۳۸۴، صص ۵۱-۴۱.

۱۶. «تأثیر زیباشناختی بناهای سنتی در گذشته و حال»، مجله‌ی گزارش، شماره‌ی ۴۴، بهار ۱۳۸۴، صص ۵۵-۶۲.

۱۷. «كتیبه‌نگاری در دوران قاجار»، مجله‌ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران، تابستان ۱۳۸۴، صص ۸۳-۹۲.

۱۸. «زیباشناسی ایرانی»، مجله‌ی معمار، شماره‌ی ۲۲، پاییز ۱۳۸۲، صص ۶۲-۶۷.

۱۹. «معماری: اندكی علم، قدری هنر، بسیاری تجربه»، روزنامه‌ی همشهری، ۲۰ فروردین ۱۳۸۲.

۲۰. «معماری به مثابه حرفه»، روزنامه‌ی عصر مردم، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۲.

۲۱. «رویكرد پدیدارشناسانه به وضعیت كنونی معماری»، مجله‌ی معمار، شماره‌ی ۲۰، بهار ۱۳۸۲، صص ۸-۱۱.

۲۲. «توصیه‌هایی به دانشجویان ترم اول معماری»، مجله‌ی معمار، شماره‌ی ۱۰، پاییز ۱۳۷۹، ص ۷۴.

۲۳. «معماری در غیاب معمار»، مجله‌ی معمار، شماره‌ی ۸، بهار ۱۳۷۹، ص ۳۳.

 

۱. ۳. مطالعات اجتماعی

۱. «تلاش برای چکش‌خوار کردن دیگران»، در: دفترهای اندیشه (دفترهای نیلا) دفتر یکم، به کوشش محمد رضایی‌راد، نشر نیلا، تهران، صص ۸۴-۸۲.

۲. «سیستم دوگانه‌ی تولید تصاویر در ایران پس از انقلاب» در کتاب: ایران: تاریخ ناویراسته، گردآورنده کاترین داوید و مراد منتظمی، موزه‌ی هنر معاصر پاریس، پاریس، ۱۳۹۳، صص ۱۰۶-۱۰۲.

۳. «ضمیر ناخودآگاه هنر مدرن ایران»، حرفه:هنرمند۵۰، بهار ۱۳۹۳، صص ۱۱-۵۵.

۴. «مسافران فرهنگ»، حرفه:هنرمند ۴۹، بهار ۱۳۹۳، صص ۱۸۴-۱۸۹.

۵. «خوانش هنر معاصر ایران»، مجله‌ی آرت اند استرالیا ۵۱، شماره‌ی ۳، بهار ۱۳۹۳، صص ۴۳۷-۴۳۲.

۶. «مقدمه‌ای بر مانیفست‌های «سلاخ بلبل» و «گنج و گستره‌ی ۲»»، مجله‌ی آرت مارجینز ۲:۳، خرداد ۱۳۹۳، صص ۱۳۳-۱۱۸.

۷. «هنری که باید خود ببوید» تندیس ۲۶۱، ۱۴ آبان ۹۲، صص ۱۳-۱۲.

۸. «ادبیات اشیاء: مرز واقعیت و تخیل در موزه‌ی معصومیت پاموک» شبکه‌ آفتاب ۱۲، مهر ۹۲، ۹۸-۹۷.

۹. «نمایشگاه‌گردانی در ایران» تندیس ۲۵۶، ۵ شهریور ۹۲، صص ۷-۶.

۱۰. «نامه» حرفه:هنرمند ۴۵، بهار ۱۳۹۲، صص ۱۳۷-۱۳۴.

۱۱. «هنر معاصر ایران بد است» حرفه:هنرمند ۴۴، زمستان ۱۳۹۱، صص ۱۰۲-۱۰۰.

۱۲. «نه باوری، نه وطنی»، مجله‌ی ترد تکست، شماره‌ی ۴، مجلد ۲۶، تیر ۱۳۹۱، صص ۴۷۱-۴۷۳.

۱۳. «میراب‌های مجاری زمان»، مجله‌ی حرفه:هنرمند، شماره‌ی ۴۱، بهار ۱۳۹۱.

۱۴. «پند پیر دانا»، مجله‌ی حرفه:هنرمند، شماره‌ی ۴۰، زمستان ۱۳۹۰، صص ۹۸-۹۹.

۱۵. «حق زیبایی»، مدرسه‌ی فمینیستی، شهریور ۱۳۹۰.

۱۶. «دالی در تهران: آثار چاپی دالی در گالری‌های آریا و الهه»، مجله‌ی تجربه، شماره‌ی چهارم، شهریور ۱۳۹۰.

۱۷. «تهران: همواره موقت زیستن»، حرفه:هنرمند، شماره‌ی ۳۶، بهار ۱۳۹۰، صص ۱۲-۱۳.

۱۸. «پرفورمنس در ایران: مراسم عصرگاهی دادا»، مجله‌ی دوزبانه‌ی صفحه، شماره‌ی ۸، اردیبهشت ۱۳۹۰، صص ۲۳-۱۹.

۱۹. «حیوان‌سالاری و حیثیت تن»، منتشر شده در سایت و کتاب «مدرسه‌ی فمینیستی: زنگ ششم»، اسفند ۱۳۸۹، صص ۱۱۹-۱۲۱.

۲۰. «فروكشیدن هویت، بركشیدن هیچ»، مجله‌ی حرفه:هنرمند، شماره‌ی ۳۴، تابستان ۱۳۸۹، صص ۱۰۲-۱۰۳.

۲۱. «چرند گفتن/حرف زدن/چرت و پرت»، مجله‌ی حرفه‌: هنرمند، شماره‌ی ۳۴، تابستان ۱۳۸۹، صص ۲۳۴-۲۳۵.

۲۲. «حق مدگرایی،‌ حق معاصریت»، مجله‌‌ی هنر فردا، شماره‌ی اول، بهار ۱۳۸۹، صص ۱۱۶-۱۱۹.

۲۳. «گالری‌های تهران در پاییز و زمستان ۱۳۸۸»، مجله‌ی هنر فردا، بهار ۱۳۸۹،‌ صص ۱۸۴.

۲۴. «شعر فارسی آینده»، مجله‌ی رودكی، شماره‌ی ۵۷-۵۸، ۲۰ اسفند ۱۳۸۸، ص ۱۱.

۲۵. «عكس‌های برگزیده»، مجله‌ی حرفه‌: هنرمند، شماره‌ی ۳۲، بهار ۱۳۸۹، صص ۱۲۸-۹.

۲۶. «ساسی مانكن: موسیقی در فضای اجتماعی مهمل»، مجله‌ی حرفه‌: هنرمند، شماره‌ی ۳۱، زمستان ۱۳۸۸، صص ۲۰۹-۲۱۰

۲۷. «شاد باد آن‌كه در نور روشن نفس می‌كشد»، مجله‌ی اینترنتی رخداد، مرداد ۱۳۸۸.

۲۸. «خاتمی مرد خوبی بود!»، سایت اینترنتی رخداد، ۱۱ خرداد ۱۳۸۸.

۲۹. «شنل پاره‌ی نینا بربروا»، ویژه‌نامه‌ی نمایشگاه كتاب روزنامه‌ی «خبر»، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۸.

۳۰. «تكثر خجسته‌ی جنبش‌های زنان»، سایت مدرسه‌ی فمینیستی و كانون زنان ایرانی،۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۸، چاپ شده در «مدرسه‌ی فمینیستی: زنگ چهارم (ویژه‌نامه‌ی همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات)»، ویراستار: نوشین احمدی خراسانی، ۱۳۸۸، صص ۱۵۲-۴.

۳۱. «خواست زنانه‌ی جمهوریت»، سایت میدان زنان، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸.

۳۲. «اندیشه‌ای برای وضعیت ویرانه‌ی ما»، ویژه‌نامه‌ی نمایشگاه كتاب روزنامه‌ی «خبر»، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸.

۳۳. «درباره‌ی دریدا درباره‌ی هایدگر درباره‌ی روح»، ویژه‌نامه‌ی نمایشگاه كتاب روزنامه‌ی «خبر»، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۸.

۳۴. «دموكراسی در مقام با-هم-بودن یا صرف وجدانی معذب»، سایت گویا نیوز و ایران گلوبال، ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۸.

۳۵. «آیا رأی دادن اهمیتی دارد؟»، سایت رخداد، ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۸.

۳۶. «قبض فضای نامحدود نگارش»،‌ روزنامه‌ی خبر، ۱ اردیبهشت ۱۳۸۸.

۳۷. «مكان‌های عمومی نوشتار»، ماهنامه‌ی اینترنتی سایت رخداد، شماره‌ی ۴، فروردین ۱۳۸۸

۳۸. «بیایید به احترام امر ممكن كلاه از سر برداریم (نقدی بر نوشته‌ی امیرهوشنگ افتخاری‌راد)»، سایت رخداد، فروردین ۱۳۸۸

۳۹. «در این نوشته صحبتی از زن نیست»، ماهنامه‌ی اینترنتی سایت رخداد، شماره‌ی ۳، اسفند ۱۳۸۷

۴۰. «اخلاق‌ بدیویی و اخلاق‌گرایی ایرانی»، سایت خبرآنلاین، زمستان ۱۳۸۷

۴۱. «الهیات ترجمه‌ی بنیامینی (نقد كتاب «الهیات ترجمه‌»ی امید مهرگان)»، سایت رخداد، پاییز ۱۳۸۷

 

نمایشگاه‌گردانی:

۱. «آثار چاپی سالوادور دالی»، گالری آریا، ۶ تا ۲۲ خرداد ۱۳۹۰.

۲. «نمایشگاه‌گردانی جعبه‌ی اجرا»، گالری محسن، ۹ تا ۱۴ مهر ۱۳۸۹.

۳. «حراج طراحی»، نمایشگاه‌گردانی به همراه رزیتا شرف‌جهان، شاهپور پویان و بهنام كامرانی، گالری محسن، ۱۴ تا ۲۶ اسفند ۱۳۸۸.

 

نمایشگاه‌ها:

۱. «غولی که تاریخ است»، چیدمان متن با رضا عابدینی، دوسالانه‌ی تایپه، موزه‌های هنرهای زیبای تایپه، تایوان،‌ مهر ۱۳۹۱.

۲. «یادداشت‌ها»، گالری طراحان آزاد، تهران، ۲۳ اردیبهشت تا ۴ خرداد ۱۳۹۰.

۳. «چیدمان متن»، گالری آو، تهران، ۱۳-۱۹ مهرماه ۱۳۸۶.

۴. نمایشگاه نقاشی، نگارخانه‌ی وصال، شیراز، بهمن ۱۳۷۹.

۵. یازدهمین جشنواره‌ی هنرهای تجسمی، گالری فارس، شیراز، شهریور ۱۳۷۸.

 

سخنرانی‌ها:

۱. «تبعات انقلاب تصویری در ایران پس از انقلاب»، سمینار هنر معاصر ایران، دانشگاه بن، بن، بهار ۱۳۹۱.

۲. «شهر به مثابه گرافیک: خوانش لکنت شهری تهران»،‌ دانشگاه آمریکایی بیروت، بهار ۱۳۹۱.

۳. «طراحی لباس به مثابه هنر کاربردی»، دانشگاه فنی دکتر شریعتی، خرداد ۱۳۹۰.

۴. «هنر تعاملی»، انجمن نقاشان اصفهان، آبان ۱۳۸۹.

۵. «هنر چیدمان»، فرهنگسرای طوبی، اداره‌ی ارشاد استان هرمزگان، بندرعباس، ۲۶ شهریور ۱۳۸۹.

۶. «پرفورمنس به مثابه دستگاه نظری و هنر»، حوزه‌ی هنری سازمان تبلیغات اسلامی، شیراز، ۱۳ مرداد ۱۳۸۹.

۷. «هنر معاصر و وضعیت ایرانی، حوزه‌ی هنری سازمان تبلیغات اسلامی، شیراز، ۹ تیر ۱۳۸۹

۸. «الگوهای طراحی در معماری و تزئینات دوران قاجار»، مؤسسه‌ی مطالعات ایرانی آكادمی علوم اتریش، وین، اتریش، ۱۶ خرداد ۱۳۸۸.

۹. «چاقوی آرتو»، سخنرانی برای دانشجویان زبان فارسی دانشگاه برلین، برلین، آلمان، ۷ خرداد ۱۳۸۸.

۱۰. «فضای شهری و سیاستِ تجربه‌ی دولتی در شهرهای ایران»، كنفرانس «شهر شرقی»، بخش تحقیقات بینارشته‌ای اروپایی-آسیایی، مؤسسه‌ی زبان‌شناسی شرقی، دانشگاه یاگیلونین، كراكف، لهستان، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۸.

۱۱. «نقش اجرا در هنرهای جدید»، فرهنگسرای ابن‌سینا (قانون)، تهران، ۱۲ اسفندد ۱۳۸۷.

۱۲. «پرفورمنس در وضعیت ایرانی»، جشنواره‌ی هنر محیطی هرمز، جزیره‌ی هرمز، ۲۳ بهمن ۱۳۸۷.

۱۳. «اخلاق بدیویی و نیهیلیسم پست‌مدرن»، مؤسسه‌ی اندیشه‌ی سیاسی-اقتصادی، تهران، ۳ بهمن ۱۳۸۷.

۱۴. «ماهیت سیاسی گشایش: ترجمه به مثابه تألیف»، كارگاه مجله‌ی «صفحه»، پنج‌شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۸۷.

۱۵. «میترا تبریزیان: عكاسی و پارادایم هنر معاصر»، سخنرانی در هفته‌ی پژوهش،‌ بخش عكاسی دانشگاه هنر، تهران، ۲۳ آذر ۱۳۸۷.

۱۶. «متافیزیك غیاب: موزه‌ی شهداء شیراز»، كالج گلداسمیتس، دانشگاه لندن، درس مطالعات موزه، لندن، ۱۲ آذر ۱۳۸۷.

۱۷. «هنر معاصر ایران به مثابه‌ی بیان بكتی»، كالج گلداسمیتس، دانشگاه لندن، لندن، ۵ آذر ۱۳۸۷.

۱۸. «ریچارد راجرز و معماری های‌تك»، دانشگاه زابل، زابل، ۲۹ مهر ۱۳۸۷.

۱۹. «كاربرد تزئین در هنرهای كاربردی»، سمینار «جایگاه هنرهای كاربردی در ایران امروز»، مؤسسه‌ی آموزش عالی سوره، شنبه ۴ خرداد ۱۳۸۷.

۲۰. «هنر معاصر و بیان معاصر»، گفتگوی با دكتر كشمیرشكن در برنامه‌ی «دو قدم مانده به صبح»، شبكه‌ی چهار سیما، دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۸۷.

۲۱. «آدولف لوس و تزئینات: زیبایی‌شناسی معماری معاصر ایران»، سخنرانی روز معمار، دانشگاه زابل، زابل، ۲ اردیبهشت ۱۳۸۷.

۲۲. «امر نو و هنرهای معاصر ایران»،‌ فستیوال هنرهای تجسمی، دانشگاه زابل، زابل، آذر ۱۳۸۶.

۲۳ . «اجراگری و اجرائیت»، دانشكده‌ی سینما و تئاتر، تهران، ۲۴ مهر ۱۳۸۶.

۲۴ . «فلسفه‌ی زیبایی‌شناسی كانت»، مؤسسه‌ی هنری داروگ، شیراز، مهر ۱۳۸۶.

۲۵. «الگوهای خلاقیت در طراحی تزئینات معماری در بناهای دوران قاجار»، دومین جشنواره‌ی دانشجویی هنرها و صنایع دستی، دانشگاه شیراز، شیراز، ۱۵ مهر ۱۳۸۳.

Resume

 

English